این پسر را کجا گم کردی؟

همه اطرافیان برانکو می‌دانند که او از ابتدای فصل چقدر از میلاد کمندانی تعریف و تمجید می‌کرد.

در همین راستا هر زمان هم که به میلاد بازی رسید، او خودش را نشان داد. با این حساب برانکو در مسابقه حذفی با پیکان تصمیم گرفت مسلمان و کفشگری را در خط میانی به عنوان بازیکن تعویضی به زمین بفرستد. او در پایان مسابقه هم راجع‌به مسلمان گفت نفراتی مثل طارمی، احمدزاده و نوروزی نسبت به وی در اولویت هستند. اینکه او اسمي‌از کمندانی نیاورد در نوع خودش عجیب است. سوال این است که این پسر الان کجای تفکرات برانکو قرار دارد؟