تصاویر”گلشیفته”در مجله فرانسوی ها

گلشیفته فراهانی با مجله گرازیا فرانسه مصاحبه داشته و عکس های مختلفی از گلشیفته فراهانی در این مجله به چاپ رسیده است.

گلشیفته فراهانی به تازگی مصاحبه ای با مجله گرازیا فرانسه grazia انجام داده است.
همچنین گلشیفته فراهانی عکس های مختلفی برای این مجله گرفته است که در ادامه مشاهده می کنید.

 

dztw1db5 1k5ovj78 dnl8m2b5 r9r9i7qh