ارتباطات

استفاده از تجربه سوئد برای استقرار دولت الکترونیک در ایران

موبنا – محمود واعظی افزود: نیاز به افزایش خدمات بیشتر و توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه اینترنت در ایران کماکان نیاز به همکاری مشترک با کشورهای دارای تکنولوژی های پیشرفته دارد.
وزیر امور مدنی سوئد نیز با استقبال از توسعه مناسبات و ظرفیت های موجود بین دو کشور اظهار کرد: دولت الکترونیک به طور کامل در کلیه بخش های مالیاتی، آموزشی، بهداشت و درمان و کلیه فعالیت های مربوط به شهرداری ها به صورت برخط محقق یافته و خدمات آن به مردم ارائه می شود. این تجربه می تواند به سهولت در در اختیار ایران قرار بگیرد.
وزیر امور مدنی سوئد که مسئول ایجاد دولت الکترونیک در کشور خود است اعلام کرد: ما آمادگی داریم اگر در راستای استقرار کامل دولت الکترونیک در ایران نیاز به ارائه خدمات و دانش فنی باشد، آن را در اختیار شرکت های متقاضی ایرانی قرار دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا