قیمت ترشی و شور در تهران

عنوان

قیمت

واحد

ترشی آلبالو هر کیلو 67,000 ریال
ترشی انواع میوه اسلایس شده هر کیلو 40,000 ریال
ترشی بادمجان هر کیلو 33,000 ریال
ترشی بامیه درشت و خرد شده هر کیلو 36,000 ریال
ترشی بندری هر کیلو 37,000 ریال
ترشی پیاز هر کیلو 45,000 ریال
ترشی خیار ویژه هر کیلو 50,000 ریال
ترشی قارچ هر کیلو 68,000 ریال
ترشی گوجه سبز هر کیلو 46,000 ریال
ترشی لیته بادمجان هر کیلو 35,000 ریال
ترشی لیته سبز هر کیلو 33,000 ریال
ترشی لیته عسلی هر کیلو 42,000 ریال
ترشی مخلوط هر کیلو 36,000 ریال
ترشی موسیر هر کیلو 120,000 ریال
ترشی هفت بیجار هر کیلو 30,000 ریال
ترشی کلم برگ هر کیلو 36,000 ریال
خیارشور سوپر ویژه هر کیلو 65,000 ریال
خیارشور ممتاز هر کیلو 27,000 ریال
رب انار درجه یک هر کیلو 70,000 ریال
رب انار ممتاز هر کیلو 110,000 ریال
زیتون بدون هسته درشت هر کیلو 140,000 ریال
زیتون بدون هسته متوسط هر کیلو 130,000 ریال
زیتون شکسته و کنسروی درشت هر کیلو 140,000 ریال
زیتون شکسته و کنسروی متوسط هر کیلو 120,000 ریال
زیتون عسلی بدون هسته هر کیلو 110,000 ریال
سیر ترشی حبه سفید هر کیلو 72,000 ریال
سیر ترشی هر کیلو 45,000 ریال
شور گل کلم هر کیلو 40,000 ریال
شور مخلوط هر کیلو 35,000 ریال
مخلوط هفت میوه فرآوری شده هر کیلو 48,000 ریال

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا