اسیدپاشی در جلفا

به دنبال اسید‌پاشی در روستای شجاع در شهرستان جلفا چهار نفر را راهی بیمارستان کرد.

این حادثه زمانی که خانمی مجرد با دختر خانم دیگر که نامزد بوده و همراه مادرش در یکی از خیابان‌های روستا با یکدیگر جر و بحث و مشاجره می‌کنند و یک مرد برای میانجگیری وارد این دعوا می‌شود که متاسفانه اسید توسط خانم پاشیده می‌شود که منجر به جراحت هر چهار نفر آنها می‌شود.

متهم اصلی در این حادثه آسیب می‌بیند اما آسیب آن جزئی است، آسیب‌دیدگی دختر و مادر شدید بوده و به بیمارستان تبریز انتقال می‌یابند.

هنوز از علت مشاجره این حادثه خبری در دست نبوده اما گفته می‌شود علت آنان مسائل خانوادگی بوده است.

گفته می‌شود این اسید مایع لوله بازکنی بوده است.

176/