سفر هیئت نظامی ایران به مسکو

یک هیئت نظامی ایرانی هفته آینده برای بررسی قراردادن فروش سامانه موشکی اس-سیصد به ایران راهی مسکو خواهد شد.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد یک هیئت نظامی ایرانی هفته آینده برای بررسی قراردادن فروش سامانه موشکی اس-سیصد به ایران راهی مسکو خواهد شد.