بازگشت خاموشی‌های گسترده برق

برآورد كمبود سه هزار و 959 مگاواتي برق نشان از سيستم ناپايدار در مديريت برق دارد. حتي اگر اين كمبود وجود نداشت، به عقيده مركز پژوهش‌های مجلس تامين پيك 51 هزار و 500 مگاوات برق احتياج به توان توليد 56 هزار مگاوات دارد كه شامل ذخيره سرد و گرم و … است.

بنابراين در تابستان امسال با كوچك ترين اتفاق كشور دچار مشكل خواهد شد و سال‌هاي بعد بدون هر حادثه‌اي كشور با بحران برقي مواجه خواهد بود و دولت موظف است كه در اين زمينه اقدام جدي معمول دارد.

خاموشي‌هاي گسترده برق در مقطعي در ايران و طي سال‌هاي 2008 تا 2012 در برخي كشورهاي دنيا مانند پاكستان، عربستان، هنگ كنگ و بنگلادش نتايج زيانباري را به اين كشورها تحميل كرد. زيرا قطع برق تهديدكننده صنايع، خدمات و رفاه عمومي است. در نتيجه بايد توازن در توليد و مصرف برق بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

حال براي جبران كمبود 4 هزار مگاواتي برق با مديريت در طرف عرضه و تقاضا بايد نسبت به جبران آن اقدام شود. در طرف عرضه بايد همه واحدهاي نيروگاهي حرارتي وعده داده شده در گزارش وزارت نيرو مورد بهره برداري قرار گرفته و تعميرات دوره‌اي واحدهاي حرارتي، بازسازي نيروگاهي، ذخيره آبسدها، تبديل نيروگاه‌هاي بخاري و گازي به سيكل تركيبي و… در دستور كار قرار گيرد.

در طرف تقاضا اعمال مديريت مربوط به محدوديت بار صنايع با ديماند بالا، مديريت مصرف در بخش خدمات، مديريت بر مصارف عمومي، مديريت بر مصارف كشاورزي، ادامه توزيع لامپ كم مصرف، اطلاع‌رساني در رسانه ملي و در اختيار داشتن امكانات استفاده از ايستگاه راديويي يا تلويزيوني براي اطلاع‌رساني در مواقع اضطراري و به خصوص كاهش تلفات برق در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و… نيز بايد مورد توجه تصميم‌گيران و مجريان باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا