گسترش توان نظامی آمریکا در خلیج فارس

«اریک ادلمن» معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن برای اطمینان دادن به رژیم صهیونیستی و دولت های عرب منطقه باید حضور نظامی خود را در خلیج فارس گسترش دهد.

معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا مدعی شد این کشور برای تضمین ثبات در منطقه پس از توافق هسته ای با ایران باید حضور خود را در منطقه خلیج فارس گسترش دهد.

وی که برای سناتورهای آمریکایی در جلسه پیامدهای توافق هسته ای با ایران سخنرانی می کرد، افزود: تغییر در چشم انداز امنیتی که در نتیجه توافق هسته ای جامع با ایران ایجاد شده، بدین معنی است که آمریکا برای حفظ فرضیه دسترسی بدون مانع و کنترل بر تمامی حوزه های جنگی بر خلیج فارس توانایی نخواهد داشت.

ادلمن که مشاور «دیک چنی» بوده از آمادگی ارسال انبوهی از ادوات و تجهیزات نظامی جدید به خلیج فارس برای مقابله با توانمندی های نظامی ایران خبر داد.

مشاور دیک چنی افزود: آمریکا باید در راستای حفظ برتری در منطقه تلاش خود را به کار برد.