بازارچه

کارگاه سه جلسه ای ” تفکر استراتژیک”

برای صاحب هر کسب و کار و یا یک مدیر، هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آنها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی به منظور بهره برداری از آنها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. تفکر استـــــراتژیک رویکردی است که زمینه شکل گیــری و توسعه این بصیرت را فراهم می سازد. تفکر استراتژیک مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب و کار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. این شیوه تفکر، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد. چشم اندازهایی که می تواند استراتــــژی های نوآورانه و مزیت بخشی را سبب شود. اگر کارکرد استراتژی خلق مزیت رقابتی دانسته شود، تفکر استراتژیک برای بقا و رشد سازمان در محیط پـر رقابت امروز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از سویی دیگر، تمامی افراد در تلاشند تا در هر جایگاه و منسبی هستند موفقیت را از آن خود ساخته و به پیروزی رسند. دست یابی به موفقیت، نیازمند تفکر استراتژیک و برنامه ریزی است و اجتناب از خطای استراتژیک سخت و نیازمند تعمق بیشتری است.
چه بسیارند افرادی که در طول زندگی خطاهای تاکتیکی انجام نداده و در ریزه کاری های انجام هر فعالیت، تمامی تلاش خود را به کار می بندد اما به دلیل نداشتن تفکری استراتژیک و دورنمایی از خود و فعالیتشان، خطاهای استراتژیک انجام داده و کل زندگی خود را می بازند.
به اعتقاد ما تفکر استراتژیک فرآیندی ذهنی است که فراتر از هرنوع مدل و نسخه هایی که در کتاب ها یافت می شود، می تواند افراد را به سوی داشتن مسیری روشن از آینده ای درخشان رهنمود سازد.

 

 

stategic-thinking4

 

 

کارگاه تفکر استراتژیک

از این رو آکادمی برند ایران اقدام به برگزاری ” کارگاه تفکر استراتژیک” با تدریس جناب آقای دکتر شهریار شفیعی نموده است.

 

این دوره مناسب افرادی است که دریافته اند از روی کتاب نمی شودو

نباید یک کسب و کار را تعریف و طراحی نمود

 

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

فکر و اندیشه و جایگاه آن در تولید علم و دانش
پارادوکس ذهن خلاق و ذهن ساختار ساز
چگونه می توان خلاقیت را به موتور سازنده خود تبدیل کرد
آشنایی با انواع تفکر
راه حل مداری در تفکر استراتژیک
پایه های اصلی تفکر استراتژیک
راستی آزمایی نامتقارن راهبردها
ترازسنجی در عالم ذهن و چم های فکری
مدل های ذهنی و تصمیم گیری مدیریتی و استراتژیک
تعریف و تفاوت استراتژی و تاکتیک
تفاوت ها و تشابه های تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
سطوح برنامه ریزی استراتژیک
آسیب شناسی مدیریت استراتژیک کلاسیک
آشنایی با انواع فرصت ها
شیوه های برقراری ارتباط میان داشته ها، نقاط قوت و شایستگی های محوری
استراتژی ها ی ظرفیت ساز و استراتژی های منفعت ساز
اصول طراحی استراتژی اثربخش
اصول تخصیص منابع
آسیب شناسی ابزارهای تحلیل و طراحی استراتژیک موجود
مورد کاوی استراتژی های جنگی
تفکر استراتژیک در دنیای واقعی

 

  • این کارگاه طی ۳ جلسه در روزهای چهارشنبه ۹، ۲۳، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ برگزار خواهد شد

 

 ثبت نام در دوره

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا