تشخیص پارکینسون با اشک چشم

محققان دانشگاهی طی آزمایشی متوجه شده اند سطح پروتئین های موجود در اشک بیماران مبتلا به پارکینسون با افراد عادی متفاوت است.

موبنا – محققان دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس معتقدند می توان با آزمایش اشک فرد، بیماری پارکینسون را ردیابی کرد.

درهمین راستا گروهی از محققان این دانشگاه به رهبری مارک لو اشک چشم را بررسی کردند. به عقیده آنها اشک حاوی پروتئین هایی است که در غدد اشکی و در عکس العمل به سیگنال های عصبی به وجود می آیند. آنها قصد دارند با آزمایش اشک چشم این بیماری را زودتر تشخیص دهند.

از آنجا که بیماری پارکینسون روی عملکرد اعصاب خارج از مغز تاثیر می گذارد، بنابراین هر تغییری روی میزان پروتئین موجود در اشک تاثیر می گذارد.

برای این منظور محققان نمونه اشک ۵۵ بیمار مبتلا به پارکینسون را همراه نمونه مربوط به ۲۷ فرد سالم در گروه های سنی و جنسیتی یکسان را بررسی کردند.

آنها متوجه شدند نسخه اصلی پروتئینی به نام آلفاسینوکلین در اشک بیماران پارکینسونی پایین تر بود. از سوی دیگر سطح پروتئین اولیگومریک آلفا سینوکلین در همین گروه بالاتر بود. اولیگومریک آلفا سینوکلین نشان دهنده وجود ضربه به اعصاب است.

اکنون دانشمندان تصمیم دارند این آزمایش را در سطح وسیع تری اجرا کنند تا قابلیت بررسی تغییرات سطح پروتئین در اشک چشم به عنوان یک نشانه بیماری مشخص شود.

 منبع: مهر