نمایش سه بعدی بازی های المپیک ۲۰۲۰ در خارج ورزشگاه

یک شرکت ژاپنی سیستمی برای پخش هولوگرام سه بعدی بازی های تابستانی توکیو ۲۰۲۰ ارائه کرده است. به این ترتیب تماشاچیان خارج از ورزشگاه می توانند بازی ها را تماشا کنند.

موبنا – بازی های المپیک ۲۰۲۰ تابستانی توکیو به شکل هولوگرام های سه بعدی در خارج از ورزشگاه ها نمایش داده می شود.
برای این منظور شرکت ژاپنی NTT سیستم نوینی ارائه کرده است. در این سیستم نه لازم است ورزشکاران حسگرهای حرکتی همراه داشته باشند نه آنکه تماشاچیان از عینک های سه بعدی استفاده کنند.

2724260

به گفته NTT این سیستم به تماشاچیان امکان می دهد تا هولوگرام سه بعدی و تمام قد ورزشکاران را در تمام مسابقات تماشا کنند. سیستم مذکور Kirairi نام گرفته و با استفاده از چند دوربین حرکات ورزشکار را رصد می کند. در مرحله بعد این تصاویر به دستگاه هایی منتقل می شوند که هولوگرام های سه بعدی را به طور واقعی در اماکن خارج از ورزشگاه نمایش می دهند.
کوتا هیداکا، محقق ارشد این پروژه می گوید: تماشاچیان می توانند از چهار جهت مختلف هولوگرام ورزشکاران را به طور سه بعدی تماشا کنند.

 منبع: مهر