مهندس صدری:

ثبت بیش از ۴۴میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران به صورت ماهانه

مهندس صدری با اعلام فراهم شدن امکان برقراری تماس با سامانه۲۰۲۰ در سراسر کشور گفت : ماهانه به صورت میانگین بیش از ۴۴میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران، برقرار و پیگیری می شود.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، سیدمجید صدری با بیان این مطلب گفت: از این پس مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور تنها با شماره گیری کد منطقه به همراه شماره ۲۰۲۰ می توانند از سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت استفاده و بهره برداری کنند.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با این امکان، در صورت خارج بودن از منطقه مخابراتی مربوطه نیز می توان با سامانه ۲۰۲۰ ارتباط برقرار کرد.
وی افزود: هم اکنون سامانه ۲۰۲۰ به صورت شبانه روزی پاسخگوی ۲میلیون و۵۰۰ هزارتماس به صورت ماهیانه وسامانه ۲۰۱۰ که سامانه پاسخگویی مشتریان تجاری شرکت مخابرات ایران می باشد، پاسخگوی ۱۵هزار تماس در طی ماه است.
صدری خاطرنشان کرد: سامانه پاسخگویی شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره ۹۹۹۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مسایل و موارد مطروحه مشتریان در بخش ارتباطات سیار است که هم اکنون به صورت میانگین در طی یک ماه پاسخگوی ۴میلیون و۵۰۰ هزار تماس است.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سامانه پاسخگویی ۱۱۸به عنوان قدیمی ترین سامانه پاسخگویی شرکت مخابرات ایران ماهانه پاسخگوی ۳۷ میلیون تماس از سوی شهروندان در سراسر کشور است افزود: تمامی سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران همواره رصد وپایش و بهینه سازی شده و در این راستا تدوین SLAو نحوه پاسخگویی ، اصلاح سیستم ها ، گزارش گیری متمرکز و آموزش مستمر کارکنان به صورت پیوسته در حال انجام است.
صدری در پایان گفت: رویکرد مجموعه مخابرات ایران در بحث پاسخگویی، متمرکزسازی سیستمها ، ارائه ارزیابی های مبتنی برSLA و در نهایت تمرکز و تجمیع تمام مراکز پاسخگویی است.