خواندنی

دلیل گرایش دختران به مردان بد چیست؟!

موبنا – تـا بـه حــال چندین بار این گونه جملات را از آقایان ناکام در عشق شنیده اید:” آدمهای خوب همیشه بازنده هستند” و یا “چرا دختران خیلی زیبا باید در کنار آدم های احــمق و بی کلاس باشند.” اما علت آن چیست؟ آیـا خـوب بـــودن است و یا چیز دیگر؟ مسلما خوب بـودن و نـجـیـب بــــودن نمی تواند علت آن باشد. عــلت اصلی آن زیاد خوب بودن است. پـسـران و مردان خیلی خوب و نجیب معمولا دارای خصوصیات زیر است؛

۱- افـرادی هستند که به همسر خود اجازه می دهند تمام اداره امور زندگی را در دست بگیرند.

۲- دوستانی هستند که برای همه، همه نوع کاری نجام می دهند اما زندگی خودشان آشفته و فراموش شده است.

۳- رئیسی هستند که به زیردستان خود از گل بالاتر نمی گویند و مدام مشغول راضی نگاه داشتن آنان هستند.

۴- مردان هستند که به دیگران اجازه می دهند هر آنچه دلشان خـواست در مــوردشان بگویند و اعتراضی نمی کنند.

۵- بسیار وابسته هستند و هیچ گاه نه نمی گویند.

۶- زندگی آنها تحت کنترل دیگران و یا فرد خاصی است.

۷- نیازها و خواسته های دیگران را بر نیازها و خواستهای خودشان مقدم میدارند.

۸- از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده و به دنبال پذیرش دیگران هستند.

۹- قدرت خودشان را نادیده می گیرند و نقش یک قربانی را در زندگی بازی می کنند.

۱۰- اشتباه و عیوب خود را پنهان می کنند.

اشتـبـاهاتـی کـه مردان خیلی خوب و نازنین مرتکب می شوند به قرار زیر است:

۱- خیلی خود را محتاج و نیازمند زنان نشان می دهند.

۲- از دختران و زنان بت ساخته و آنان را می پرستند.

۳- برای دیگران زندگی میکنند و خود و زندگی شان را به دست فراموشی می سپارند.

۴- شادی و خوشبختی آنها خیلی وابسته به دیگران است.

۵- انتظارات غیر واقـعـی دارنـد. انـتـظار دارنـد چـون خـودشـان دختـری را تا حد پرستش دوست دارند آن دختر نیز باید در مقابل آنها را دوست بدارد.

دلیل گرایش دختران به مردان بد چیست؟!

علل گرایش برخی دختران به مردان پست فطرت

۱- فـقـدان اعتماد بنفس و عزت نفس خود مردان. مـردان کمرو از آنـکـه بـه دخـتـر مــورد علاقه خود نزدیک شده و احساسش را بیان کنند هراس دارند. امـا هنـگـامــی که نزدیک دختر مورد علاقه خود نمیشوند و یا احساسشان را برای آن دختر بیان نمی کنند، چـگونه انتظار دارند آن دختر متوجه آن شود و یا زمانی که برای خودشان ارزش و احترامی قائل نیستند، چگونه انتظار احترام از دیگران باید داشته باشند؟

۲- مردان خیلی خوب به دنبال زنان خیلی خوب هستند اما مــعمولا زنان خیلی خوب نیز مانند مردان خیلی خوب کمرو میباشند. اکنون چگونه ممکن است دو فرد کمرو جرات آن را پـیـدا کـنند و بـه یـکدیگر نـزدیک شوند و باب صحبت را بگشایند؟ همین موقع است که مردان پررو و بی کلاس از راه می رسند و دختر زیبا را از آن خود می کنند.

۳- اعـتـماد به نفس پایین خود دختر. دخترانی که جذب مردان شرور می گـردنـد مـعـمـولا خـودشـان از اعـتـماد بنـــفس پایینی برخوردارند و همین سبب می شود آنها رابطه هم وابسته ای با مــردان بد برقرار کنند. معمولا به مـردان خـوب اعتـمـاد ندارنـد و به آنــها خیانت می کنـــند چون می پــندارند لیاقت اینگونه افراد را ندارند و یا رابطه آنها بزودی زود از هم خواهد پاشید. اما به مردان بد اعتماد میکنند و دوسـتـشان می دارنــد چون این مردان مرتبا آنها را تحقیر کرده و بی ارزش بودن آنها را گوشزد میـکنند. برخــی اوقــات دختـــران نــه بخـــــاطر آنــکه به اینگونه افراد دلبستگی دارند به رابطه خود ادامه می دهند، بلکه تحمل این موضوع را نــدارد که مرد خواهان او نیست و این گونه می پندارد که هرگاه فردی وی را طرد کند، بی شـک وی بی ارزش است بنابراین می کوشد نظر وی را تغییر دهد.

۴- امـا خود مردان بد و شرور به خاطر آن که برای دیگران و احساسات آنها ارزشی قائـل نیستند و طوری رفتار می کـــنند که گویی پادشاه جهان هستند. از طرفی چون به دختران بی اعتنایی می کنند همین عامل بر اساس قانونی که هر چه کمیاب باشد، مردم بیشتر دنبال آن می روند، دختران بیشتر خواهان آنان می گردند. از طـرف دیــگر آنها زود مأیوس نمیشوند و هرگاه دختری آنان را طرد کرد، بدنبال دختر دیگری می رونـد امــا مردان نجیب با شنیدن جواب رد بسرعت مایوس میشوند. از طـــرفی افراد شرور اعتماد بنفس کاذبی را به نمایش می گذارند و یا دست به کارهای مخاطره آمیز می زنند که همین دختران را فریب داده و جلب خود می کند. بعلاوه چون افراد شرور چنین به نـظــر می ـرسـند کـه از هیچ چیز نمی هراسند و توانایی دفاع در برابر هر فردی را دارند، دختران ترسو و فاقد اعتماد بنفس جذب آنها می شوند.

۵- خود دختر شرور و لاابالی است. هر کـسی مایـل اسـت بـا هم نـوع خود رابطه برقرار کند. بنابراین جای تعجب ندارد که اینگونه دختران تنها جذب مردان لاابالی خواهند شد.

۶- برخی اوقات دختران و زنان بر اساس طبیـعتـشان تـمایـل دارنـد مشـکلات و ناراحتی های مردان بدکردار و شرور را حل و فصل کنند و در واقع نقش یک مادر ناجی و پرستار را برای آنان ایفا کرده و در واقع فرشته نجات آنها شوند. به همــین خاط خود را قربانی اینگونه مردان میکنند.

۷- مردان نجیب و خوب با تمام ویژگی های خوبشان معمولا افراد کسل کننده می باشند. آنها دست به کارهای مخاطره آمیز و ماجراجویانه نمی زنند که دختران را تحت تأثیر خود قرار دهند.

۸- دختران سطحی نگر. این گـونه دختران ممکن اسـت بسیـار زیـبـا بـاشـند اما تنها به ظواهر اهمیت می دهند مانند: پول، ظاهر و مقام. آنها تنها میخواهنـد بـه همردیفان خود فخر فروخته و خودنمایی کنند. بنـابرایـن بـا مردی که دارای ثروت و مقام و یا ظاهر خوبی باشد به هر قیمتی و حتی اگر آن مرد بی شـخصـیـت و لاابـالـــی و بد رفتار باشد رابطه برقرار می کند.

۹- بنابراین زیاد خوب بودن هم پسندیده نیست. بـهتر است مـردان خــوب اندکی هم از خود: جرات، اعتماد بنفس، جذبه و ماجراجویی نشان دهند.

 منبع: مردمان

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا