میانگین بهای انواع سیمکارت

                                                                                                 کد انواع سیمکارت

صفر

کارکرده

خرید

فروش

خرید

فروش

کد یک

540

570

کد دو

550

560

350

375

کد سه

500

530

300

315

کد چهار

350

375

240

255

کد پنج

350

380

240

250

کد شش

340

350

230

240

کد هفت

300

305

210

230

کد هشت

290

300

200

215

کد نه (اعتباری دولتی ) 

30

35

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

تالیا

10

12

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

ایرانسل

119

120

80

90

ایرانسل (اعتباری )

5

5

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

متغیر

 ( بسته به میزان

شارژ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا