آخرین قیمت مواد پروتئینی در تهران

عنوان قیمت واحد
بال بوقلمون هر کیلو 50,000 ریال
بوقلمون کامل هر کیلو 122,000 ریال
ساق بوقلمون با پوست هر کیلو 182,000 ریال
فیله بوقلمون هر کیلو 230,000 ریال
گردن بدون پوست بوقلمون هر کیلو 68,000 ریال
گوشت گوساله قلوه گاه هر کیلو 223,000 ریال
گوشت گوساله راسته پاک کرده هر کیلو 359,000 ریال
گوشت گوساله ران پاک کرده هر کیلو 339,000 ریال
گوشت گوساله سردست پاک کرده هر کیلو 320,000 ریال
گوشت گوساله فیله پاک کرده هر کیلو 469,000 ریال
گوشت گوسفندی راسته با استخوان هر کیلو 300,000 ریال
گوشت گوسفندی ران پاک کرده با استخوان هر کیلو 365,000 ریال
گوشت گوسفندی ماهیچه هر کیلو 390,000 ریال
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی هر کیلو 56,700 ریال
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده هر کیلو 64,500 ریال
مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان هر کیلو 230,000 ریال

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا