از چيزي كه اطلاع‌نداريد دم نزنيد!

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقي رهبر/ امام جمعه اصفهان: در قرآن آمده است كه وقتي نسبت به چيزي علم نداري دم نزنيد، نگوييد و دنبال نكنيد.نبايد فراموش كنيم كه حتي با توجه به اهميت اين موضوع پروردگار عالم به قلب پيامبر اكرم(ص) آيه‌اي نيز در اين باره نازل كرده‌است.
به ويژه اگر اين اقدامات درباره يك انسان و در راستاي بردن آبروي يك مومن يا مسلمان باشد، از گناهان بزرگ است. علم و آبروي مسلمان محترم و شايعه پراكني و اختلاف افكني ريشه نفاق است. يك مسلمان بايد از اين قبيل كارها پرهيز كند. افراد بايد نسبت به مسئله‌‌اي كه به آن علم ندارند دم نزنند، گوش و زبان و قلب انسان در پيشگاه خداوند بايد  پاسخگو باشد. نمي‌شود كه كسي عليه شخصي جمله‌اي يا شايعه اي بيان كند و اين يك گناه است.در‌ آخر بايد اشاره كنم هر چه دامنه اين رفتارها در جامعه فراخ تر باشد، آسيب حاصل از آن بيشتر است.

179/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا