تولید چند خودرو سنگین متوقف شد

شهریورماه امسال تولید چند مدل کشنده، کامیون و کامیونت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

ه گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال تولید کامیون M۲۶۴۰ و کامیون M۱۹۲۹ شرکت ارس خودرو دیزل با افت صد درصدی به ترتیب از ۱۰۲ و ۲۹ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.
شهریور ماه امسال تولید کامیونت M۴.۵ و کامیونت M۶ شرکت ارس خودرو دیزل نیز با کاهش صد درصدی به ترتیب از ۳۱ و یک دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.
در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز LK۲۶۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل با افت صد درصدی از ۳۳ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. تولید کامیون باری بنز L۲۶۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل نیز با کاهش صد درصدی از ۱۸ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر رسید.
شهریور ماه امسال تولید کشنده T۳۰۰ شرکت سایپا دیزل با افت صد درصدی از ۹۵ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر رسید.
در این مدت تولید کامیونت JMC شرکت رایان فن گستر دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۸ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر رسید.

179/