رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با موبنا:

توجه بیش از حد به صنعت خودرو از ایرادات اساسی بسته اقتصادی است

موبنا - سمیه داوری : رئیس خانه اقتصاد ایران به موبنا گفت: همین که دولت بحران اقتصادی را قبول کرده و بعد از مدتها با این بسته اخیر به آن اذعان کرده خود جای شکر دارد.

ابراهیم جمیلی با ذکر این نکته که توجه بیش از حد به صنعت خودرو از ایرادات اساسی این بسته است ادامه داد: دولت با تسهیلات 16 درصدی و اقساط 7 ساله درصدد است که بازار خودرو را به چرخه ابتدایی خود بازگردانند. آیا این اتفاق دراین بسته برای صنایع دیگر هم رخ داده است؟ آیا این موارد برای صنایعی که تولیداتشان در انبارها خوابیده است در نظر گرفته شده ؟ آیا این حمایت را صنعت فولاد ما نیاز ندارد ؟ این حمایتها خوب و به جاست اما نباید فقط برای یک صنعت باشد و مابقی صنایع را در نظر نگرفت.

وی ادامه داد: حمایت از یک صنعت و به این حد ارزش گذارندن بر آن به دور از عدالت است . بهتر است به جای این کارها، بانکها را وادار کنند که وظایف خود را به خوبی انجام دهند و شفافیت در کارهای خود را کامل کنند.

جمیلی تصریح کرد: بانکها باید در شرایط حال حاضر که تولیدات و صادرات ما نیازمند حمایت هستند وارد عمل شوند و تسهیلاتی که آنها نیاز دارند را در اختیارشان قرار دهند. در سوی دیگر هم با قرار دادن عقد و فرمول تسهیلات در سایت خود شفافیت لازم را به انجام دهند و نباید کاری کنند که بر معوقاتی که در حال حاضر در بانکها وجود دارد افزوده شود و بیشتر از این مشکل درست کنند.

رییس خانه اقتصاد افزود: تسهیلات باید در جای خود هزینه شود. اگر عده ای با داشتن رانت بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و عده ای هم که از هیچ رانتی برخوردا نیستند دست خالی بمانند فقط به معوقات دامن زده ایم و مشکلات چند برابر شده است.

وی اظهار داشت : دولت باید بتواند تکلیف معوقات بانکی را روش کند .در حال حاضر به دلیل اینکه بانکها روی کاغذ سود اور هستند اما در واقعیت امر همه با کمبود منابع روبه رو هستند .از سوی دیگر از دولت انتظار می رود برای بهتر کردن شرایط وضعیت موسسات مالی غیر مجاز را هر چه سریعتر حل کند و پولهایی که دراین موسسات انباشته شده و به شدت به اقتصاد آسیب می زند را تعیین تکلیف کنند .

وی در پایان خاطر نشان کرد :باید کشور نظام پولی ،بانکی و مالی اقتصادی خود را شفاف کنند و با فساد در این زمینه مبارزه کنند تا با ایجاد شفافیت مشکلات به خروج از رکود کمک کنند.