پاسخ به احتمال سردتر بودن زمستان امسال

در پی انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر اعلام آماده‌باش وزارت نیرو به دستگا‌ه‌های زیرمجموعه برای آنکه امسال زمستان سردتری خواهیم داشت، مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: فصل پاییز و ماه‌های ابتدایی زمستان نه تنها سردتر نخواهد بود، بلکه دمای هوا، گرم‌تر از حد نرمال پیش‌بینی شده است.

احد وظیفه گفت: بر اساس مدل‌های اقلیمی، دمای زمستان امسال در ایران به طور میانگین حدود 1 تا 1.5 درجه گرم‌تر از شرایط نرمال خواهد بود.

وی همچنین به پیش‌بینی‌های انعکاس یافته در مدل‌های اقلیمی اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی برای بخش‌هایی از کشور شامل غرب و جنوب غرب بیش‌تر از حد نرمال پیش‌بینی شده است، آمار ارائه شده در مدل‌های اقلیمی به طور تقریبی است و با احتمال و خطا مواجه است و اگر برای یک منطقه بارش نرمال یا بالاتر از حد نرمال بیان شده، 50 درصد احتمال دارد این پیش‌بینی درست باشد.

وظیفه با تاکید بر اینکه اعتقاد نداریم به اینکه زمستان سردی پیش‌رو است، ادامه داد: بر اساس مدل‌های اقلیمی نه تنها زمستان سردتر از شرایط نرمال نخواهیم داشت، بلکه احتمالا این فصل گرمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

آیا ال‌نینو و لانینا تاثیری در اقلیم و بارش ایران دارد؟

مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه نیمه اول بهار تا اواخر اردیبهشت، آبان ماه و فصل زمستان مهمترین فصول و ماه‌ها برای بارش کشور است، اظهار کرد: عمده بارش‌های ایران بارش‌های فصل سرد سال است و در این میان برخی اعلام کرده‌اند امسال با وجود “ال‌نینو” می‌توانیم شرایط پربارشی در فصل‌های پاییز و زمستان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در مورد پدیده‌های بزرگ مقیاس “ال‌نینو” و “لانینا” و تاثیر آنها در اقلیم ایران به عنوان یک موضوع علمی، تحقیقات و مطالعات دانشگاهی صورت گرفته است، گفت: ال‌نینو پدیده بزرگ مقیاسی است که اقیانوس‌های آرام و هند را در بر‌می‌گیرد و شامل تنگه “تاهیتی” در استرالیا تا سواحل پرو در غرب امریکا می‌شود، که نوعی شرایط دوقطبی در دو سوی اقیانوس ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مطالعات می‌خواهد روشن کند پدیده ال‌نینو در اقلیم کشور چه شرایطی ایجاد می‌کند، افزود: نتایج برخی این مطالعات آکادمیک حاکی از این است که در فصل سرد سال بارش کشور بالاتر از حد نرمال خواهد بود اما در مقابل برخی اعلام کرده‌اند با پدیده ال‌نینو و لانینا تغییر خاصی در اقلیم کشور و در بارش‌ها ایجاد نمی‌شود.

وظیفه با اشاره به گزارش تهیه‌ شده در سازمان هواشناسی کشور ، اظهار کرد: طبق این گزارش کاهش شدید دما در تعدادی از سال‌ها، درست در فاز مخالف ال‌نینو بوده است. به هر حال آنچه که نمی توانیم به سادگی با آن برخورد کنیم، پیش‌بینی دما است و موافق این نیستیم که ال‌نینو باعث رخداد هوای بسیار سرد در کشور می‌شود.

176/