رییس اتحادیه طلا و جواهر خبر داد؛

تعطیلی 700 طلا فروشی به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

موبنا - بیش 700 واحد فعال در زمینه طلا و جواهر به دلیل تاکید بر روش غلط اجرای مالیات بر ارزش افزوده تا کنون تعطیل شده اند .

محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با موبنا با بیان این مطلب افزود : در مجموع 2500 واحد طلا و جواهر فروشی در کشور وجود دارد که تعداد واحدهای تعطیل شده حدود یک چهارم آن را تشکیل می دهد .

وی با ذکر این نکته که مشکل اصلی فعالان در صنف طلا و جواهر در خصوص نوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بود ،اظهار داشت :همانگونه که از نام این نوع مالیات مشخص است باید از ارزش افزوده ایجاد شده بر روی کالای ساخته شده مالیات دریافت کرد درحالی که چنین بار این مالیات در مراحل ساخت از طلا گرفته می شود و در نهایت نیز از کل قیمت مجددا این نرخ دریافت می شود .

کشتی آرای افزود :به همین دلیل برخی واحد های کوچک که توانایی مالی زیادی برای ادامه فعالیت نداشتند از ادامه کار منصرف شدند و به فعالیت های دیگر روی آوردند .

رییس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد : با این اقدام تعداد زیادی از کارگران و و کارکنا ن واحد های صنفی بیکار شدند که قطعا مسئولیت اجتماعی و اقتصادی ایشان و خانواده هایشان بر عهده تصمیم گیران این عرصه است .

130