ماهواره ذاتش خراب است!

اساسا ذات ماهواره و شبکه‌های ماهواره‌ای مخرب و خانمان برانداز است. چه بسیار زندگی‌های زناشويی که به‌خاطر دیدن کارادایی و فاطماگل به فنا رفت و چه بسیار مردانی که تحت تاثیر همین تهاجم فرهنگی از راه به‌در شده و دیگر هیچ وقت به خانه‌های خود بازنگشتند.

سعيد‌ هوشيار

درباره تاثیرات مخرب ماهواره‌ها زیاد حرف زده شده، ولی کسی درباره شکل جدیدی از این تخریب چیزی نگفته! اینکه حتی اگر تصویر شبکه‌های صداوسیمای خودمان را هم از دیش ماهواره دریافت کنید و ببینید همه چیز در آن فرم جدیدی به خود خواهد گرفت.
مثلا چندی پیش به خانه یکی از اقوام مخرب‌مان رفته بودیم و مشغول دیدن یکی از سریال‌های شبکه 3 از ماهواره بودیم. این سریال را قبل از آن وقتی از شبکه 3 می‌دیدم به شکل موثری موجب تقویت بنیان خانواده می‌شد، خود من 3 بار از همین سریال به عنوان ویتامین استفاده کرده بودم، ولی هنگامی که به تماشایش از شبکه‌های ماهواره‌ای نشستیم شروع به گسست در کانون خانواده کرد، تا حدی که برهه حساس زندگی زنان و مردان جوان را نشانه رفته بود.
یا همین اخبار خودمان! زمانی که 20:30 را از آنتن عادی تلویزیون می‌بینید تاثیرش، ضربتی، بجا، مقوی و پرنشاط است، ولی یکی از فامیل‌های دورمان شبکه 2 را از طریق آنتن ماهواره دریافت می‌کرد و دوسال اخبار 20:30 را از طریق همین شبکه تماشا کرد، بعد از 2 سال به بلژیک رفت و ديگر بازنگشت. یعنی تاثیرات شبکه‌های داخلی خودمان هم زمانی که از دیش ماهواره تصویرش دریافت می‌شود تغییر خواهد کرد. تحقیقات دانشگاه آزاد استهبان و مصاحبه با ده‌ها نفر از افراد فاسدی که از کشور فرار کردند، نشان می‌دهد که 96 درصد این افراد، اخبار و برنامه‌های تلویزیون را از ماهواره دنبال می‌کردند و تحت تاثیر همین برنامه‌ها از کشور فرار کردند.
ظاهرا ذات این دستگاه مخرب چیزی‌است که هر برنامه‌ای از آن دیده می‌شود تاثیراتش نیز تغییر می‌کند. مثلا فوتبال ایران و هند را ما از طریق شبکه جام جم یکی از همسایه‌هایمان دیدیم، در آن بازی که در شبکه 3، 3-0 به نفع ایران تمام شد، در شبکه جام جم 2-1 به نفع هند شد!
یا اینکه یکی از دوستان‌مان تعریف می‌کرده که یک‌بار از ماهواره بدر در حال دیدن شبکه 1 و اخبار ساعت 2 بوده و با شروع اخبار نزدیک بوده که سکته کند، ظاهرا او مجری اخبار؛ آقای حیاتی را با زیرپوش رکابی دیده که مشغول گفتن اخبار است! در حالی که در واقعیت ماجرا آقای حیاتی عزیز مانند همیشه کت و شلوار به تن داشته است.
یا همین دوست‌مان تحت تاثیر تبلیغ لینا دو شبانه روز گریه می‌کرده! در حالی که چه کسی است که نداند لینا  چیزی جز نشاط برای خانواده‌‌های ایرانی ندارد.