حقوقدان عذرخواهي كند، سپرده‌گذار را به ما تحويل دهيد!

از آنجايي كه اين متن حاوي ادبيات و مطالب جالبي است تصميم گرفتيم تصوير جوابيه را منتشركنيم، زيرا كم پيش مي‌آيد چنين جوابيه جالبي با محتواي كاملا دور از آنچه‌  در گزارش چاپ شده به دفتر يك رسانه ارسال شود. به همين دليل قانون بر خود لازم مي‌داند در خصوص ادعاهاي اين «برادر‌ديني» نويسنده متن توضيحي مختصر ارائه كند.
1- اولين نكته اين است كه نويسنده اين جوابيه كيست؟ و جوابيه در پاسخ به چه مطلبي است؟ يكي از افرادي كه چندي پيش مدعي شد فساد هزار و دويست ميليارد ريالي در موسسه مالي و اعتباري بدر توس را كشف کرده و به سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي و امنيتي  از جمله بانك مركزي اطلاع داده، فردي است به نام سيد علي باقري،كه گاهي دكتر باقري هم خطاب مي شود، همان فردي  است كه امضاي اورا پاي جوابيه مي‌بينيد. اين هم از عجايب روزگار است ايشان هم شاكي هستند و هم مدعي، حال بيابيد مجرم را! اوپيش از اين مدعي شده بود كه 600 حواله سپرده گذاري با رقم دويست ميليارد ريال توسط اين موسسه در حال فروش است در حالي كه اين موسسه پشتوانه مالي لازم براي اين كار را ندارد.
2-يكي از نكات برجسته متن ارسالي تمسك به قرآن، سخنان مقام معظم رهبري و ائمه اطهار است. تجسس وظيفه ذاتي يك رسانه است و با تحقيق، بررسي و افشاگري رسانه‌ها پرده از بسياري از فسادها برداشته شده و بسياري از فسادها در نطفه خفه شده اند.اما اين جوابيه با آيه شريفه 12سوره حجرات آغاز شده است  و نويسنده با استناد بر اين آيه خواستار سكوت رسانه‌ها و عدم تجسس و تحقيق رسانه‌ها در رابطه با فسادها شده است. تا يادمان نرفته بگوييم وقتي جوابيه را به جاي مديريت يك موسسه «مدير امور شعب منطقه سه»امضا و ارسال كند چنين ادبياتي دور از ذهن نيست. به خصوص كه مسئول موسسه بدر توس كه مرتكب تخلف شده است، همين آقاي باقري است كه خود را با عنوان مبهم  مدير امور شعب منطقه سه معرفي كرده است.
3- حجم وسيعي از متن جوابيه تمسك به سخنان مقام معظم رهبري است. البته ما هنوز سخنان خاوري، مفسد اقتصادي فراري را فراموش نكرده ايم كه خود را فدايي نظام مي‌دانست اما در عمل جز خيانت به كشور كاري انجام نداد. بنابراين پنهان شدن پشت سخنان رهبري نشانه حمايت مقام معظم رهبري از اين افراد نيست و توجيهي براي رفتارهاي اشتباه و خلاف قانون هم نخواهد بود. كاش نويسندگان اين متن به دغدغه‌هاي مقام رهبري در رابطه با حيف وميل بيت المال و مقابله با فساد اقتصادي و … هم گوشه چشمي داشته باشند تا شاهد ميزان‌ها وپديده شانديزهاي ديگري در خراسان نباشيم.
4-يكي از نكاتي كه در اين جوابيه نبايد از دست داد مربوط به نام موسسه مالي و اعتباري آرمان است. در متن فقط در رابطه با مجاز بودن موسسه مالي و اعتباري آرمان ايرانيان توضيح داده شده است. هرچه ما تلاش كرديم متوجه نشديم نام اين موسسه، موسسه آرمان
(بدر توس) است يا آرمان ايرانيان! كاش توضيحي در رابطه با اسامي مختلف اين موسسه به رسانه‌ها ارائه دهند.زيرا درلوگوي اين موسسه نام آرمان بدر توس قيد شده است و خود مدعي هستند آرمان ايرانيان نام دارند.
5- اما مسئله عجيب ديگر اين نامه نداشتن آدرس دقيق و شماره تماس موسسه است. شماره 7177 را هرچه گرفتيم موفق به تماس با مسئولان اين موسسه مالي و اعتباري نشديم. ما كه نتوانستيم اگر خوانندگان توانستند با اين شماره به مسئولان آرمان دسترسي پيدا كنند، سلام گرم ما را برسانند.
6-درجوابيه‌صحت‌تصوير حواله سپرده‌گذاري صراحتا تكذيب نشده و بر امر محرمانه بودن آنها تاكيد شده است.
نبايد فراموش كرد وظيفه رسانه‌ها افشاي اسناد و مدارك از انواع فسادها است هرچند اينكه حواله سپرده‌گذاري، محرمانه تلقي شود جاي بحث و بررسي بسيار دارد.همچنين نظارت بر روند واگذاري ها نيز امري خطير و ضروري است بنابراين در جامعه‌اي شفاف و به دور از فساد اسناد محرمانه معنايي ندارد و محرمانه تلقي كردن 600 حواله  بيست ميلياردي براي تامين مالي موسسه از موضوعات تامل برانگيز است. به خصوص كه نويسنده نامه خود، سابق بر اين مدعی كشف اين فساد بوده و بر ابهام آلود بودن اين واگذاري‌ها تاكيد داشته است.
7- نويسنده اين جوابيه بدون آگاهي از روند تهيه يك گزارش رسانه اي، كارشناس حقوقي را كه فقط در رابطه با فعاليت موسسات غيرمجاز  بدون نام بردن از موسسه هشدار حقوقي داده است مورد خطاب و حمله قرار داده و خواستار عذر خواهي وي شده است. عذر خواهي يك حقوقدان از بررسي حقوقي يك مشكل بانكي!!!
افشاگري هاي جديد در رابطه با فساد هزار و دويست ميليارد ریالی
مدتي است فردي حقيقي با كساني كه حواله اين موسسه را دارند تماس مي‌گيرد كه اگر نگران بازگشت دارايي خود هستيد ما كل حواله شما را به 30 درصد قيمت از شما خريداري مي‌كنيم و در هر كجاي دنيا هم بخواهيد تهران يا دوبي يا هر شهر ديگري، به صورت دلار يا ريال به شما پرداخت خواهيم كرد. همين عمل باعث شكل گيري شائبه هاي بسياري در روند كاري اين موسسه شده است.زيرا اين عمل ترفند جديد براي جذب منابع مالي است.از اين دست شواهد و مدارك در دفتر روزنامه قانون موجود است.
در پايان شايان ذكر است كه يكي از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است و در اين راستا دادستاني به عنوان مدعي العموم وظيفه ورود به اين پرونده را براي پيشگيري از يك تخلف اقتصادي بزرگ بر عهده دارد كه اميد واريم با حضور به موقع مانع بروز يك فساد مالي جديد شود. زيرا يكي از وظايف شرعي و قانوني دادستاني محافظت از سرمايه‌هاي مردمي در برابر سود جويان است.
در پايان آرزومنديم همانطور كه كمك 500 ميليون توماني به ساخت مساجد كرده‌ايد، كمك به سپرده گذاران بدر توس كه در كلاف سردرگمي قرار گرفته اند در برنامه كاري شما قرار داشته باشد  بنابراين ماهم اميدواريم همان گونه كه خود دعاكرده‌ايد حاجت شرعي  شما الساعه بر آورده شود.

متن جوابيه

در پي انتشار مطالب نادرست سپرده‌گذاري‌هاي تقلبي در موسسه اعتباري آرمان (بدر توس) همراه با چاپ كپي نا معتبر از يك برگ سپرده ممهور به مهر موسسه آرمان در روز يكشنبه به تاريخ 01/06/94، توجه مردم شريف و سپرده‌گذاران محترم را به مطالب زير جلب مي‌نمايد:
مقام معظم رهبري حضرت آيت ا… العظمي خامنه‌اي( مد ظله العالي) در سخنراني‌هاي متعددي بر اهميت حفظ آرامش جامعه و اسرار شخصي افراد و حقوق مردم تاكيد فرموده‌اند:
به مطبوعات، رسانه‌ها روزنامه‌ها، پايگاه‌هاي اينترنتي سفارش مي‌كنم كه از وارد كردن مطالب نادرست كه ذهن مردم را مشغول مي‌كند پرهيز كنيد. 19/10/91
كسي كه قلم به دست مي‌گيرد، بايد تقوا، صداقت ،عفاف و انصاف نسبت به ديگران جزو طبيعت ثانوي‌اش بشود. 22/12/79
مطبوعات ما بايد در تامين آگهي‌هاي صحيح و به موقع مردم، تلاش كنند. 18/07/ 77
سرمايه‌  اصلي هر رسانه، اعتماد عمومي است كه از طريق اعتنا به ارزش ها و اعتقادات اكثريت جامعه و حفظ كرامت و شرافت نظام و صداقت در بيان به دست مي‌آيد. 02/07/70
مطالب مندرج حاوي سخناني بوده است كه نشان دهنده عدم اطلاع نويسنده از موضوع مورد بررسي است، چنان كه نويسنده موسسه را محكوم به سوء استفاده از نام يك بانك به نام بانك آرمان كرده است و غافل از اين امر مبرهن مي‌‌باشد كه موسسه اعتباري آرمان از 9 تعاوني جهت تشكيل موسسه تشكيل شده است و در جرايد و رسانه‌ها توسط بانك مركزي ج.ا.ا تاييديه آن چندين بار صورت گرفته است و استفاده از عباراتي نظير سوءاستفاده از نام بانك آرمان و مانور متقلبانه در جهت فريب مشتريان و آغاز يك كلاهبرداري بزرگ براي موسسه‌اي كه در شرف تاسيس مي‌باشد، چيزي جز افترا به شخصيت حقوقي اين موسسه و زير سوال بردن ناظرين اجرايي از جمله بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي ديگر نمي‌باشد.
انتشاركپي يك گواهي سپرده كه اصالت آن نيز مورد تاييد نيست و بسيار ناشيانه ممهور به مهري شبيه مهر موسسه آرمان شده است كه اگر هم اصالت مي‌داشت جزء اسرار و اسناد محرمانه اين موسسه تلقي مي‌گردد، مضاف بر اينكه اين نشر بدون اثبات صحت سند مذكور چاپ شده است، نويسنده كه خود حقوقدان مي‌باشد الفباي حقوق را رعايت نكرده و بدون استناد به حكم قضايي ثابت شده و با افشاي حقايق هرچند غير واقع تشويش جامعه و نگراني سپرده‌گذاران را به وجود آورده است.
هرگونه واگذاري يا عدم واگذاري نيز جزء اسرار اين موسسه است كه در هر شرايط حفظ اموال عمومي توسط مديران رعايت شده و در حال حاضر نيز مديران موسسه همان افراد اصلي مي‌باشند.
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري براي حفظ طبيعت ثانوي نويسندگان، اينجانب از بيان ديگر مطالب كه هيچ كدام منتسب به مديران و موسسه نمي‌باشد خودداري مي‌كنم.
به كليه سپرده گذاران و مشتريان محترم و عموم مردم اطمينان داده مي‌شود كه موسسه مالي و اعتباري آرمان ايرانيان، پس از اخذ مجوز از بانك مركزي، با برگزاري مجمع عمومي خود، تعدادي افراد را به عنوان مدير، كه همگي مومن و پايبند به اصول اخلاق حسنه اسلامي و اجتماعي و داراي سوابق درخشان هستند، انتخاب نموده است و در حال تسويه و ادغام نهايي بوده و جاي هيچ‌گونه نگراني نمي‌باشد و تمام مديران و سرمايه گذاران تعاوني‌هاي زير شاخه آرمان در حال تلاش بي وقفه جهت تامين منابع مالي برابر مقررات بانكي و نظام پولي كشور مي‌باشند و هيچ كدام اقدامي بر خلاف قوانين صورت نخواهند داد.
به عنوان يك برادر ديني متذكر مي‌شوم كه ما در مشهدالرضا(ع)، پايتخت معنوي جهان اسلام زندگي مي‌كنيم و بايد با بحران ايجاد شده با نگاه آزمون الهي و دست به دست هم، با استعاذه و همچنين توكل بر خداوند متعال براي مهار اين بحران تلاش كرده و صبر و شكيبايي پيش بگيريم.از خداوند منان خواستارم كه با گشايش ابواب رحمت خود و نظر به خادمين حضرت امام رضا (ع) و مردم شريف ايران به‌ويژه مشهد مقدس از اين لحظه قبل از اتمام اين مطالب، حاجت شرعيه اين جماعت را برآورده نمايد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا