دلسوزان نظام کاندیدا ی انتخابات شوند

آیت‌ا… هاشمی در دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با بیان اینکه شأن و جایگاه رهبری نظام، فراتر از سلیقه‌های سیاسی جناح‌هاست گفت: یکی از خطرناک‌ترین حربه‌های دوستان نادان و دشمنان دانا و مخالفان نظام، پایین آوردن جایگاه رهبری در سطح یک جناح، گروه و یا حزب خاص است. وی انتخابات را مظهر حاکمیت اراده مردم در همه جوامع سیاسی، بخصوص در جامعه ایران اسلامی دانست و افزود: هر انتخاباتی برای نظام اسلامی اهمیت حیاتی دارد و انتخابات اسفند ماه اثبات این حقیقت به جهان است که به‌‌رغم بعضی ادعاها، انتخاب هر مسئولی، حتی رهبری در ایران اسلامی، منبعث از رأی مردم است. عضو مجلس خبرگان با بیان این‌که «از ابتدای شکل‌گیری ساختار نظام در جریان امور بوده‌ام»، خاطرنشان کرد: ساختار نظام و قانون اساسی ما که در زمان خود براساس واقعیت‌ها و با لحاظ دورنماها تدوین شده است، دارای احکام و قوانین مترقی و تأمین‌کننده حقوق اساسی اجتماعی و فردی مردم به عنوان حق شهروندی و همچنین تأکید بر اهمیت و جایگاه انتخابات است. هاشمی‌رفسنجانی با تأکید مجدد بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تأثیر حضور انسان‌های صالح در این مجالس به ویژه خبرگان گفت: این اهمیت ایجاب می‌کند که هر شخصیت صاحب‌فکر و اندیشه‌ای که دارای قابلیت و توانایی حضور در این مجالس براساس معیارهای اسلامی و در چارچوب خانواده نظام است، براساس وظیفه قانونی و شرعی به عنوان نامزد شرکت کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا