ازدواج در زمان جاهلیت

1- نکاح صحیح :
این نوع ازدواج در میان بازماندگان حضرت اسماعیل(ع) واجداد پیامبر گرامی اسلام (ص )رایج بود و تنها ازدواج صحیح آن زمان بوده است . این نوع نکاح ، همانند
ازدواج های شرعی امروزی بود که مردی پیش پدر دخترمی رفت و از وی خواستگاری می کرد وپدر دختر هم او را به عقد آن مرد در می آورد و خطبه عقد خوانده می شدو ازدواج صورت می گرفت .
 2 –   نکاح استبضاع :
نکاح استبضاع یعنی  مردی برای اصلاح نسل خویش،همسرش را در اختیار بیگانگان، مثلا بزرگ قبیله قرار دهد .
 3 –   نکاح جمعی :
در این نوع ، یک گروه مشخص چند نفری از مردان با یک زن ارتباط داشتند و اگر آن زن صاحب فرزندی می شد، همه آن مردها را جمع می کرد و می گفت که این فرزند شبیه فلان شخص است، پس فرزند اوست و آن مرد را به عنوان پدر آن بچه محسوب می‌کردند.
 4 –   ازدواج پرچمداران ( صواحب الرّایات)
زنانی در آن زمان در مکه زندگی می کردند  که بر سردر
خانه هایشان « پرچم » نصب می کردند و این کار آنها این مفهوم را داشت که هر مردی می تواند با این‌ها ازدواج کند و ارتباط برقرار کند.
 5 –  نکاح  شغار:
نکاح شغار به این صورت بود که یک مردی به مرددیگری می گفت که مثلا من خواهرم را به تو می‌دهم و مهریه اش این باشد که تو هم خواهرت را به من بدهی و هیچ صحبت دیگری در میان نبود. این هم نوعی از ازدواج زمان جاهلیت عرب بود که مهریه  برداشته می شد و فرد هم باید عین همان کار را برای شخص مقابلش انجام می داد .
 6 –  نکاح  مقت :
این نوع ازدواج یعنی در تملک گرفتن همسر پدر .
این نکاح بسیار مشکل ساز بود و به این صورت بود که اگر مردی از دنیا می رفت که چند همسر داشت، پسر این پدر به مادر خودش کاری نداشت ولی بقیه همسران پدرش را به ارث می برد یا مالکیت آنها را به دست می آورد که یا خودش می‌توانست با آنها ازدواج کند یا آنها را به ازدواج مردان دیگر در می‌آورد ؛در صورتی که الان حکم اسلام این است که 3همسر دیگر پدر هم به پسران محرم می شوند و حکم مادر را برای آنها دارند.
7-  نکاح بدل :
در این نوع ازدواج ، متاسفانه  مرد متاهلی به مردمتاهل دیگری پیشنهاد می داد که زن‌هایشان را با همدیگر عوض کنند !

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا