عکس هنری بهاره کیان افشار که کماکان در آسمان دنبال یک چیزی می‌گردد