بی وفایی زن صیغه ای به شکنجه ختم شد

آدم رباياني که «مرد طلاساز» را در مشهد به گروگان گرفته و از شکنجه هاي بي رحمانه خود فيلم برداري کرده بودند با صدور دستورات ويژه اي از سوي قاضي شعبه 410 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد دستگير و روانه زندان شدند.

ماجراي اين پرونده حساس از آن جا در دستور کار پليس آگاهي خراسان رضوي قرار گرفت که مرد 54 ساله اي با مراجعه به دستگاه قضايي مدعي شد: من در امر طلاسازي و فروش زيورآلات قيمتي فعاليت مي کنم و در بازار امام رضا (ع) مشهد تردد دارم.وقتي از بازار خارج شدم و قصد داشتم سوار خودرو پژو پارس خودم شوم ناگهان چند نفر به من حمله ور شدند و در حالي که با شوکر برقي مرا مورد ضرب و جرح قرار مي دادند داخل خودرو انداختند و به باغي در يکي از روستاهاي اطراف مشهد منتقل کردند.

اين مرد درحالي که به آثار شکنجه در نقاط مختلف بدن و ضربه شمشير بر فرق سرش اشاره مي کرد افزود: مهاجمان ناشناس مرا به داخل اتاقي بردند و به طرز وحشيانه اي شکنجه ام کردند. آنان سپس از صحنه هاي زشت و شيطاني نيز فيلم گرفتند و مرا تهديد کردند که اگر مبلغ يک ميليارد تومان به آنها نپردازم نه تنها فيلم شکنجه هاي روحي و جسمي مرا منتشر مي کنند بلکه همه خانواده ام را خواهند کشت.

مرد «طلاساز» ادامه داد: بسيار وحشت کرده بودم و از ترس به خود مي لرزيدم اما من پولي نداشتم که به آنها بدهم. گروگانگيران وقتي ماجرا را اين گونه ديدند به گرفتن 500ميليون تومان راضي شدند ولي باز هم فهميدند که من چنين پول هايي را ندارم. من از شدت درد به خود مي پيچيدم و براي تهيه پول به همه جا زنگ زدم ولي نتوانستم پولي تهيه کنم.

وي اضافه کرد: گروگانگيران که ديگر قطع اميد کرده بودند در نهايت به گرفتن 60 ميليون تومان سفته رضايت دادند و در همين حال يکي از آنها به بانک رفت و مبلغ 60ميليون تومان سفته گرفت آنها سپس با تهديد به مرگ از من خواستند تا سفته ها را امضاء کنم. وقتي به ناچار براي رهايي از چنگ آدم ربايان، به خواسته آنها تن دادم، مرا تهديد کردند که در اين باره به پليس چيزي نگويم چرا که فيلم شکنجه مرا منتشر خواهند کرد و…

کارآگاهان پس از انجام يکسري فعاليت هاي اطلاعاتي و پليسي که با نظارت مستقيم قاضي اصولي صفار همراه بود، به اطلاعاتي دست يافتند که همسر صيغه اي «مرد طلاساز» با فردي که مشخصات وي با يکي از گروگانگيران مطابقت داشت، ارتباط دارد بنابراين آن ها شاخه اي از عمليات غيرمحسوس و اطلاعاتي خود را در اين باره متمرکز کردند و موفق شدند يکي از عوامل گروگانگيري را در يک عمليات پيچيده دستگير کنند.

بازجويي از اين فرد مشخص کرد که همسر صيغه اي مرد طلاساز، در اين گروگانگيري نقش دارد و اطلاعاتي را در اختيار تبهکاران خشن قرار داده است. با تجميع اطلاعات و سرنخ هاي به دست آمده، اين زن به همراه يکي ديگر از عوامل گروگانگيري دستگير و به پليس آگاهي هدايت شدند. اين درحالي است که هنوز يکي از متهمان اين پرونده متواري است و تلاش کارآگاهان با صدور دستورات ويژه اي از سوي قاضي شعبه 410 دادسراي عمومي و انقلاب براي دستگيري وي ادامه دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا