تامین امنیت مراکز هسته‌ای با «اس – 300»

«ضمیر کابلوف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به افغانستان و مدیر بخش آسیای وزارت امور خارجه این کشور گفت: هیئت عالی رتبه نظامی ایران در سفر خود به مسکو با شرکت در نمایشگاه هوایی ماکس در زمینه همکاری نظامی میان تهران و مسکو گفتگو خواهد کرد.

وی افزود: سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ صرفا یک سلاح دفاعی است و صادرات آن به تهران تضمین کننده امنیت تأسیسات مسالمت آمیز هسته ای ایران است. پیشتر یک مقام عالی رتبه در وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرده بود این سامانه پیش از پایان سال جاری در اختیار تهران قرار خواهد گرفت، به گفته وی میزان این سامانه تغییر نخواهد کرد و طبق قرارداد قبلی انجام خواهد شد.

در همین راستا میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت: مسکو و تهران در مورد سامانه ضد موشکی اس ۳۰۰ به توافق رسیده اند و تنها برخی جزئیات مربوط به مسائل فنی باقی مانده است که باید هماهنگ شود.

طبق گزارش های منتشر شده ایران و روسیه در مورد تحویل ۳ یا ۴ سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به تهران توافق کرده اند با این حال جزئیات بیشتری از این توافق اعلام نشده است.