آمار داعشی‌های خارجی به تفکیک کشور

پایگاه اینترنتی شبکه سی.ان.ان عربی، تازه‌ترین آمار از تروریست‌های خارجی داعش را به تفکیک کشور ارائه کرده است.

در این آمار، شمار تروریست های پیوسته به داعش که از 46 کشور برای نبرد به عراق و سوریه رفته اند، منتشر شده است.

با توجه به این که دولت آمریکا، خود در ایجاد، هدایت و حمایت از این گروه تروریستی، متهم اصلی به شمار می رود؛ ارقام مندرج در گزارش سی.ان.ان با تردیدهایی مواجه است، اما اطلاع از آن خالی از فایده نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، تونس با 3000 داعشی در رتبه اول، عربستان با حدود 2500 نفر در مکان دوم و فرانسه، روسیه، اردن و مغرب هر کدام با حدود 1500 تروریست در رتبه سوم جای دارند. لبنان با 900 نفر، انگلستان با 700 و آلمان هم با 600 نفر، رده های بعدی فهرست تروریست پروری را به خود اختصاص داده اند.

در این میان، پرسش اساسی آن است که چه کسی مسؤول عبور دادن و “قاچاق” این تعداد تروریست خونخوار با عراق و سوریه بوده و چگونه و با کمک کدام دولت ها این کار را صورت داده است؟