تکدیب خبر انسداد ریل قطار توسط مسافران

روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه ای باتکذیب خبر انسداد ریل قطار توسط مسافران و لغو مکرر حرکت قطارتهران -مشهد ؛علت تاخیر در حرکت قطار تهران-مشهد متعلق به شرکت وانیاریل در شب گذشته را خرابی تهویه یکی از سالن ها و تعویض آن عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ در این اطلاعیه آمده است : علت تاخیر در اعزام قطار تهران- مشهد خرابی تهویه یکی از سالن های آن بوده و متولیان مربوطه دربازه زمانی کمتر از ۵۰ دقیقه با تعویض سالن یاد شده نسبت به اعزام آن اقدام کرده اند .

براساس این اطلاعیه از آنجایی که هیچ قطاری تا زمان آماده اعزام نبودن وارد سکوی مسافرگیری ایستگاه نمی شود و مشکل ایجاد شده برای یکی ازقطارهای شرکت وانیا ریل بوده نه شرکت رعد  بنابراین اخبار منتشر شده در خصوص انسداد ریل قطار توسط مسافران و لغو حرکت مکرر قطار  تهران- مشهد به دوراز واقعیت بوده و صحت ندارد .

گفتنی است در زمان بروزمشکل فنی یاد شده متولیان راه آهن تهران در محل حاضر و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع و اعزام قطار تهران – مشهد اقدام کرده اند.

قابل ذکر است؛ اخلاق حرفه ای در انتشار خبر ایجاب می کند تا منتشر کنندگان آن قبل از هر اقدامی  صحت آن را از  منابع موثق مربوطه  کسب کنند اما پرداختن به دو موضوع صحت این خبر را رد می کند  نخست آنکه  قطار یاد شده مربوط به شرکت وانیا ریل بوده نه شرکت رعد  و دوم آنکه تاکنون قطاری در این محور لغو نشده  و استفاده از  واژه مکرر در تهیه خبرمربوطه ؛درستی خبر را  زیر سوال می برد.