بازار سيم کارت هاي اعتباري همچنان داغ است

آخرين بررسي هاي صورت گرفته خبر نگار موبنا در اکثر مناطق بازار سيم کارت  تهران حاکي از آن است ، ارزان بودن سيم کارت هاي اعتباري 0919نسبت به سيمکارت هاي دائمي و آنتن دهي مناسب اين نوع سيم کارت ها در تمامي کشور باعث شده تا افزايش تقاضا براي خريدوفروش اين نوع سيم کارت هاي همچنان ادامه داشته باشد.
برخي ديگر از فروشندگان نيز معتقدند با عرضه سيم کارت هاي تاليا با نرخ جديد 170 هزار ريالي ،فروش اين نوع سيم کارت اعتباري نيز در بازار تهران افزايش يافته است.
بازار سيم کارت هاي اعتباري ايرانسل هم مانند سابق با تعادل در عرضه و تقاضا به آرامي سپري مي شود.
هم اکنون سيم کارت هاي اعتباري همراه اول (0919)، تاليا (0932) و ايرانسل به ترتيب به بهاي 400 هزار ريال ، 170 هزار ريال و 100 هزار ريال  در بازار تهران به فروش مي رسد.
گفتي است سيم کارت هاي تاليا بستگي به شارژ اوليه با دو قيمت 170 و 450 هزار ريالي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
همچنين سيم کارت هاي همراه اول نيز مانند روز گذشته بدون تغيير قيمت در بازار عرضه مي شود.
سيم کارت صفر کدهاي “2” ، “3” ، “4” ، “5” ، “6” ، “7” و “8”  به بهاي
پنج ميليون و 500 هزار ريال ، چهار ميليون و 500 هزار ريال، سه ميليون و 500 هزار ريال ، سه ميليون و 500 هزارريال، سه ميليون و 200 هزار ريال، سه ميليون و 100 هزار ريال و دوميليون و 800 هزار ريال خريداري مي شود و با افزايش قيمت 100 تا 150 هزار ريال به فروش مي رسد.
در همين حال سيم کارت هاي کارکرده کدهاي “1”، “2” ، “3” ، “4” ، “5” ، “6” ، “7” و “8”   به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال، چهارميليون ريال، سه ميليون و 350 هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال ، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 400 هزار ريال، دو ميليون  و400 هزار ريال، دو ميليون و 300 هزار ريال به فروش مي رسد.
در همين حال سيم کارت هاي اعتباري همراه اول نيز به بهاي 400 هزار ريال در بازار پنج گانه تهران عرضه مي شود.
همراه اول در حدود 28 ميليون مشترک دارد که از ا ين تعداد 5/11ميليون نفر مشترک سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور هستند.
129/16

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا