دربارهٔ اخبار بازار ایران


مدیرمسئول و صاحب امتیاز: ابوالفضل شاکری

زمینه‌ی فعالیت:

اخبار اقتصادی و اجتماعی


«اخبار بازار ایران» در چارچوب ضوابط، منافع و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با هدف اطلاع رسانی صحیح، سریع و حرفه ای در این حوزه بصورت غیر انتفاعی خدمات رسانی می کنند.

دکمه بازگشت به بالا